โรงเรียน ‘A’ คืออะไร?

โรงเรียน A คือ ช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่คุณจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้คุณได้พบกับพระบิดา ได้รับประสพการณ์และการสำแดงถึงความรักของพระบิดา ● เป็นที่ซึ่งคุณจะได้พบกับเสรีภาพอันน่าอัศจรรย์ในการเป็นบุตรพระเจ้า ● เป็นเวลาที่คุณกลับมาบ้านในที่ซึ่งพระเยซูได้จัดเตรียมไว้สำหรับคุณ ● เป็นที่ซึ่งคุณจะได้รับการยอมรับและพบคุณค่า อีกทั้ง ค้นพบพละกำลังอย่างเต็มขนาดในความอ่อนแอของคุณ ● เป็นที่ซึ่งคุณจะพบกับการพักสงบอันแท้จริง