คำพยาน

“ในสัปดาห์นี้ฉันรู้สึกว่าตนเองได้กลับเป็นเด็กอีกครั้ง”

“ฉันได้เห็นความผิดพลาดของตนเอง แต่มีบางอย่างภายในฉันบอกกว่าฉันได้พบกับพระบิดาของฉันแล้ว”

“ทุกประสบการณ์ที่ฉันได้รับมันเป็นการไขกุญแจหลายสิ่งในใจฉัน ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์มันเกี่ยวข้องกับการกำลังเสด็จกลับมาของพระบิดา”