All

การลงลึก

หัวหิน

30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2018

 

นี่คือเวลาสำหรับการลงลึก – ลงลึกในหัวใจของพระบิดา ให้พระองค์ลงลึกขึ้นในหัวใจของเราเอง และการลงลึกในความสัมพันธ์ต่อกันและกัน

เรามีความประสงค์ที่จะเชิญชวนท่านเข้าร่วมสัมมนาพิเศษในปลายเดือนตุลาคม 2518 ซึ่งเป็นการมาอยู่ร่วมกันกับครอบครัวของพระบิดาในประเทศไทย โดยปกติแล้วเราจะจัดในรูปแบบของโรงเรียนและการจัดสัมมนา แต่การจัดงานครั้งนี้แตกต่างจากเดิม ความปรารถนาของเราในการจัดงานครั้งนี้ จะอยู่ในรูปแบบของการอยู่ร่วมกันกับคนที่เคยได้รับการสัมผัสความรักของพระบิดาในระดับลึก และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเติบโตในเส้นทางการเดิน และรู้จักหัวใจของพระบิดาที่เปิดเผยกับเขามากขึ้น การจัดงานครั้งนี้จะผสมผสานระหว่างการสอนเชิงเผยพระวจนะ การแบ่งปันประสพการณ์ส่วนตัวในกลุ่มย่อย เปิดโอกาสให้แต่ละคนนั้นสามารถสะท้อนความเป็นตัวเองในแต่ละคน และสนุกกับการเติบโตในความสัมพันธ์แบบบรรยากาศของครอบครัว และสามารถที่จะเดินในเส้นทางของการเติบโตนี้ร่วมกันต่อไป

 

Accommodation & Price

สถานที่เราจะพบกันนั้น เป็นที่พักริมทะเลที่สวยงามที่หาดหัวหิน (www.navyphirom.net) กำหนดการจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียน และรับประทานอาหารเย็นร่วมกันในเย็นวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2018 และจะจบลงในการรับประทานอาหารเที่ยงในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2018 ราคาในการลงทะเบียน 7,500 บาทต่อท่าน ซึ่งราคานี้ รวมอาหารเช้าแบบเรียบง่าย อาหารเที่ยง อาหารเย็น ชาและกาแฟในช่วงเบรก และค่าที่พัก (ราคานี้ต่อการพัก 2 คนต่อ 1 ห้องนอน *มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการพักเดี่ยว*) การถวายทรัพย์จะมีระหว่างงานเพื่ออวยพรวิทยากรในการจัดงานครั้งนี้

 

Main Facilitators

เราได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน คือ Stephen Hill และ Richard & Nia Jones ที่จะนำเราในครั้งนี้

 

Registration

การจัดงานครั้งนี้เป็นงานพิเศษเฉพาะ เรารับลงทะเบียนจำนวนจำกัด และเฉพาะผู้ที่ถูกเชิญเข้าร่วมเท่านั้น เมื่อคุณได้รับจดหมายเชิญชวนฉบับนี้ และสนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/aW7or5 หลังจากนั้นทางเราจะส่งจดหมายยืนยันการตอบรับกลับไป หลังจากที่ท่านได้รับจดหมายยืนยันแล้ว กรุณาอ่านและทำความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมอย่างแน่นอน แล้วพบกันที่งาน!