โรงเรียน ‘A’ คืออะไร?

โรงเรียน A คือ ช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่คุณจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้คุณได้พบกับพระบิดา ได้รับประสพการณ์และการสำแดงถึงความรักของพระบิดา ● เป็นที่ซึ่งคุณจะได้พบกับเสรีภาพอันน่าอัศจรรย์ในการเป็นบุตรพระเจ้า ● เป็นเวลาที่คุณกลับมาบ้านในที่ซึ่งพระเยซูได้จัดเตรียมไว้สำหรับคุณ ● เป็นที่ซึ่งคุณจะได้รับการยอมรับและพบคุณค่า อีกทั้ง ค้นพบพละกำลังอย่างเต็มขนาดในความอ่อนแอของคุณ ● เป็นที่ซึ่งคุณจะพบกับการพักสงบอันแท้จริง

โรงเรียน ‘B’ คืออะไร?

พวกเราพบว่าความเป็นจริงที่สามารถมีประสบการณ์ได้ของความรักพระบิดานั้น เป็นตัวเร่งปฏิกริยาที่สำคัญซึ่งปลดปล่อยอัตลักษณ์และสิทธิอำนาจที่แท้จริงของเรา ในฐานะของลูกชายลูกหญิงอันเป็นที่รักของพระองค์ • เมื่อตาใจของเราเปิดออกเราจะเห็นระดับของชีวิต ความรักและเสรีภาพที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับเราที่จะมีประสบการณ์กับมัน • ตัวตนที่แท้จริงของเราปรากฏขึ้นมาในขณะที่ความรักของพระองค์ลอกเปลือกนอกของการต้องถือปฏิบัติและข้อเรียกร้องของการนับถือศาสนาออกไป

คำพยาน

“ในสัปดาห์นี้ฉันรู้สึกว่าตนเองได้กลับเป็นเด็กอีกครั้ง”

“ฉันได้เห็นความผิดพลาดของตนเอง แต่มีบางอย่างภายในฉันบอกกว่าฉันได้พบกับพระบิดาของฉันแล้ว”

“ทุกประสบการณ์ที่ฉันได้รับมันเป็นการไขกุญแจหลายสิ่งในใจฉัน ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์มันเกี่ยวข้องกับการกำลังเสด็จกลับมาของพระบิดา”