โรงเรียน 'B'

โรงเรียน ‘B’ คืออะไร?

พวกเราพบว่าความเป็นจริงที่สามารถมีประสบการณ์ได้ของความรักพระบิดานั้น เป็นตัวเร่งปฏิกริยาที่สำคัญซึ่งปลดปล่อยอัตลักษณ์และสิทธิอำนาจที่แท้จริงของเรา ในฐานะของลูกชายลูกหญิงอันเป็นที่รักของพระองค์ • เมื่อตาใจของเราเปิดออกเราจะเห็นระดับของชีวิต ความรักและเสรีภาพที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับเราที่จะมีประสบการณ์กับมัน • ตัวตนที่แท้จริงของเราปรากฏขึ้นมาในขณะที่ความรักของพระองค์ลอกเปลือกนอกของการต้องถือปฏิบัติและข้อเรียกร้องของการนับถือศาสนาออกไป

The ‘B’ School builds on the foundation already laid in the ‘A’ Schools – Experiencing Father’s Love. All participants must have attended a Fatherheart ministries ‘A’ school before attending a ‘B’ school.

Walking in Sonship

The focus of the ‘B’ school is on walking in the Love of the Father, and growing in the Sonship it produces in our hearts. The message of Father’s love comes alive in us, and we learn to walk as a son appropriate to who Father/Jesus is.

Rest

We now belong. We now have a place prepared for us and it is a place of rest.
To walk with the Father in rest, as we see that Father loves us even when we haven’t got it all together. Comfortable with our own weakness and walking in His strength. Relying on and being dependent on Father, is how Jesus walked on the earth. (John 5:19-20, John 14:10)

Each Other

‘B’ schools often have a real sense of family about them from the outset.
Because He is Father and as we come to know Him as our Father, we no longer need to compete with others. We start to enjoy our journey together as brothers and sisters.

Each Other

In 2018, Chiang Mai hosted the first ever Thai/English ‘B’ School. We hope to be able to host another B school at some point in the future. For information on upcoming ‘B’ schools around the world see Fatherheart Ministries ‘B’ Schools.