โรงเรียน ‘B’ คืออะไร?

พวกเราพบว่าความเป็นจริงที่สามารถมีประสบการณ์ได้ของความรักพระบิดานั้น เป็นตัวเร่งปฏิกริยาที่สำคัญซึ่งปลดปล่อยอัตลักษณ์และสิทธิอำนาจที่แท้จริงของเรา ในฐานะของลูกชายลูกหญิงอันเป็นที่รักของพระองค์ • เมื่อตาใจของเราเปิดออกเราจะเห็นระดับของชีวิต ความรักและเสรีภาพที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับเราที่จะมีประสบการณ์กับมัน • ตัวตนที่แท้จริงของเราปรากฏขึ้นมาในขณะที่ความรักของพระองค์ลอกเปลือกนอกของการต้องถือปฏิบัติและข้อเรียกร้องของการนับถือศาสนาออกไป