โรงเรียน 'A'

โรงเรียน ‘A’ คืออะไร?

โรงเรียน A คือ ช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่คุณจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้คุณได้พบกับพระบิดา ได้รับประสพการณ์และการสำแดงถึงความรักของพระบิดา • เป็นที่ซึ่งคุณจะได้พบกับเสรีภาพอันน่าอัศจรรย์ในการเป็นบุตรพระเจ้า • เป็นเวลาที่คุณกลับมาบ้านในที่ซึ่งพระเยซูได้จัดเตรียมไว้สำหรับคุณ • เป็นที่ซึ่งคุณจะได้รับการยอมรับและพบคุณค่า อีกทั้ง ค้นพบพละกำลังอย่างเต็มขนาดในความอ่อนแอของคุณ • เป็นที่ซึ่งคุณจะพบกับการพักสงบอันแท้จริง

พระเยซูมีหัวใจของการเป็นบุตรต่อพระบิดา พระองค์ทรงดำเนินชีวิตอยู่ในการทรงสถิต และในความรักของพระบิดา การที่เราพูดว่า “พระบิดาทรงรักฉัน” นั้น ย่อมแตกต่างจากการที่เราได้เห็นและมีประสบการณ์เช่นเดียวกันกับที่พระเยซูมี

โรงเรียน “เอ” มีเป้าหมายที่จะให้ทั้งความเข้าใจพระคัมภีร์ในเรื่องของพระบิดาและเปิดโอกาสให้คุณมีประสบการณ์ส่วนตัวในความรักที่พระองค์มีให้กับคุณ

หัวข้อ

  1. การสำแดงเรื่องพระเจ้าพระบิดาในพระคัมภีร์
  2. การยกโทษจากใจ
  3. หัวใจของการเป็นบุตร
  4. หัวใจของลูกกำพร้า
  5. ความอ่อนแอ คือพลังของการเป็นบุตร
  6. เสรีภาพอันน่าอัศจรรย์ของการเป็นบุตรชายและบุตรสาว
  7. อื่นๆ

ตารางเวลา

โรงเรียน “เอ” มีระยะเวลาหกวัน เริ่มต้นที่อาหารเย็นของวันอาทิตย์แล้วเรียนคาบแรกโรงเรียนจะสิ้นสุดที่อาหารกลางวันของวันเสาร์ ช่วงระหว่างวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ โรงเรียนจะเริ่มในเวลา 9:30 -20:00
ทั้งนี้นับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องเข้าเรียนทุกคาบเนื่องจากตลอดทั้งสัปดาห์จะเป็นเสมือนการเดินไปในเส้นทางแห่งการสำแดง

Dates & Location

Chiang Mai ‘A’ School – 2018